Indenfor postnumrene 1000-3500:

Prisen for kattepasning er som udgangspunkt mellem 150 - 225.- kr pr. dag for ét besøg om dagen, og mellem 225 - 375.- kr pr. dag for to besøg om dagen.

Der kan ofte opnås rabat ved længere pasningsperiode.

Indhent tilbud, ved at udfylde og indsende skemaet. (Se links nederst.)

Send venligst en forespørgsel for pasning i postnumrene over 3500, tak :)

Inden vi indgår en aftale, har I mulighed for at aftale et besøg af os. Ved dette fortæller I om kattene/det praktiske og stiller eventuelle spørgsmål.

Dette indledende møde er gratis og uforpligtende.

Nøgleafhentning/aflevering: Såfremt vi efter det indledende møde skal afhente nøgler hos jer, og aflevere dem hos jer efter jeres hjemkomst, koster det kr. 100.- i alt.

Alternativt kan I spare de 100.- ved enten af udlevere nøgler ved det indledende besøg, eller efterfølgende sende nøglerne med posten, sammen med en frankeret svarkuvert som vi kan returnere dem i.

Alle priser gælder for op til fem katte. (Indhent tilbud ved flere katte.)

 

Betaling:

1/2 af det samlede beløb betales ved aftalens indgåelse. Aftalen er først bindende for begge parter, når betalingen er os i hænde.

Ved afbestilling indtil 14 dage før første pasningsdag, tilbagebetales hele det indbetalte beløb. Ved afbestilling mindre end 14 dage før første pasningsdag, tilbagebetales beløbet normalt ikke. (Forklaring: Jeg har måske sagt nej til andre jobs, planlagt ferie derefter mv.)

Restbeløbet betales ved modregning i depositum, eller på anden vis efter jeres hjemkomst.

Vi aftaler en dato indenfor 14 dage efter din hjemkomst, hvor vi evt. kommer med nøglen, og du betaler evt. restbeløb.

OBS! Hvis du selv eller dit barn er indlagt på hospital, vil vi om muligt passe dine katte til specialpris, og evt. udskyde betalingen.

 

Velgørenhed:

5 % af betalingen fra dig bliver doneret til velgørenhed. Hvilken velgørende organisation el. lign. ønsker du at bidraget fra dig skal gives til? Tortiekontoen, Kattens Værn, Røde Kors - eller... find mere inspiration på linksiden :-) (Vi afgør om en organisation falder ind under kategorien velgørenhed, i denne sammenhæng. Der stilles ingen krav om, at det er en dyreorganisation)

E-mail adresse: Se herunder